Arı zəhəri

Arı zəhəri

Arı zəhəri

Arı zəhəri

 • Harada bir arı görsək sancmasın deyə qa-çıb gizlənməyə çalışdığımız arının zəhəri sən demə, bir çox xəstəliklərin dərmanıymış. İlan zəhərindən də güclü olan arı zəhərinin tərkibində çox miqdarda əvəzolunmaz maddələr var.
 • Ən güclü maddə isə milletindir.
 • Arı zəhəri iki zəhər vəzisi tərəfindən hazırlanaraq, xüsusi kisəyə toplanır.
 • Oradan isə arı sancması zamanı xaric olunur. Arı zəhərinin tərkib hissəsi histamin maddəsindən ibarətdir.
 • Ona görə də arı sancması nəticəsində baş verən zəhərlənmələr zamanı antihistamin preparatları (dimedrol və s.) işlədilir.
 • Təbabətdə geniş şəkildə istifadə olunan arı zəhəri natural şəkildə bilavasitə arı sancması ilə və müxtəlif preparatlar şəklində istifadə edilir.
 • Arı zəhəri hansı xəstəlikləri müalicə edir?

 • Arı zəhəri apitoksin qan yaradıcı sistemlərə yaxşı təsir edərək hemoqlobinin miqdarını çoxaldır, qanın yaxıcılığını və laxtalanmasını azaldır, eritrositlərin çökmə reaksiyasını aşağı salır, ümumi və yerli leykositozu artırır, ürək əzələsinin işini nizamlayır, qan təzyiqini aşağı salır.
 • Arı zəhərindən bir çox sağalmayan yaraların müalicəsində də istifadə olunur.
 • Arı zəhərindən qabırğalararası nevralgiyada, üçlü sinir nevralogiyasında, fəqərə sütununun osteoxondrozunda, xroniki poliartritlərdə, ürək-damar xəstəliklərində, burun-boğaz xəstəliklərində, oynaq hərəkət aparatı xəstəliklərinin müalicəsində, virus hepatitlərində effektiv müalicə vasitəsi kimi istifadə olunur.
 • Arı zəhərindəki molekullar iltihabı nəzarətdə saxlayan qlükokortikoidlər adlı hormonun miqdarını artırır və immuniteti də gücləndirir.
  Yeni bir araşdırmaya görə arı iynəsi erkən iltihablanmanın müalicəsinə kömək edir!
 • Arı zəhəri ilə müalicə onun iltihabgətirici, ağrıkəsici təsi-rinə əsaslanır.
 • Zəhər xəstənin ümumilikdə vəziyyətini yaxşılaşdırır, tonus və iş qabiliyyətini qaldırır, yuxunu, iştahanı artırır, arteriyaları, kapilyarları genəldir və qan axınını sürətləndirir.
 • Zəhər qan-damar sisteminə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, hemoqlobinin miqdarını artırır, leykositozu çoxalır, POE, qa-nın qatılığı və laxtalanması azalır.
 • Arı zəhəri ürək əzələsini stimulə edir, yüksəlmiş qan təzyiqini aşağı salır, maddələr mübadiləsinə təsir göstərib qanda xolestirini azaldır.
  San Paulo Universitetində aparılan araşdırma zamanı arı zəhərindən astma xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunub və aparılan araş-dırma nəticəsində məlum olub ki, arı zəhəri oynaq iltihabının müali-cəsinə və bu xəstəlikdən qorunmağa kömək edir.

Zəhərlə müalicə zamanı nələrə diqqət etməli?

 • Zəhərlə müalicə zamanı spirtli iç-kilər, siqaret qəti qadağandır.
 • Bədənə zəhər yeridildikdən sonra çox yemək, müxtəlif su prosedurları (çimmək, üzmək, duş qəbul etmək), uzun zaman piyada gəzmək olmaz.
 • Yaxşı olar ki, apiterapiya zamanı bitki və süd məhsulları, vitaminlərlə zəngin dietik qidalardan istifadə edəsiniz.
 • Zəhər yeridildikdən sonra 20-30 dəqiqə uzanmaq lazım-dır.
 • Müalicənin daha uğurlu olması üçün gündə 25-100 qr bal yemək məsləhətdir.
 • Müalicə kursuna baş-lamazdan qabaq həkimlə məsləhətləşib apiterapiyanın sizin orqanizminizə düşüb-düşməzliyini müəyyənləşdirməlisiniz. Müalicəyə başlamazdan əvvəl orqanizmin həssaslıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə ən azı iki bioloji sınaq götürülməlidir.
 • Bunun üçün əvvəlcə bel nahiyəsinə bir dəfə arı zəhəri yeridilir və 5-10 saniyədən sonra neştər çıxarılır. Səhəri gün isə sidikdə zülalın və şəkərin miqdarı yoxlanılır.
 • Əgər sidiyin tərkibində dəyişiklik əmələ gəlməyibsə, zəhər-lə müalicəyə başlamaq olar.

Müalicə olunmanız uçün arı mütləq sizi sancmalıdır.

 • Müalicəyə başlamaq üşün arını maqqaşla, yaxud da əllə tutub bədənin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş nahiyəsinə qoyurlar. Həmin sahə əvvəldən ilıq su və sabunla yuyulsa daha yaxşı olar.
 • Arı sancdıqdan 5-10 dəqiqə sonra isə onun neştərini çıxarırlar.
 • Zəhərin orqanizmə sorulması üçün bu qədər vaxt kifayətdir. Arı sancan yerə bor vazelini sürtmək məsləhətdir.
  Müalicəyə birinci gün bir arıdan başlayırlar.
 • Sonrakı günlərdə arıla-rın sayı bir-bir artırılır.
 • On günlük müalicədən sonra 3-4 gün fasilə verilir, sonra kurs yenidən başlanır.
 • Ancaq bu dəfə arıların sayı üç-üç artırılır.
 • Nəticədə xəstə iki müalicə kursunda 180-200 arının zəhərini qəbul edir..
  Müalicə zamanı arını ən çox çiyin və bud nahiyələrinə qoyurlar, hər gün yerini dəyişirlər.
 • Belə etdikdə bir müalicə kursunda eyni yerə 4-5 gündə bir arı düşür.
 • Bədəndə arı sancmaq üçün yerin seçilməsi xəs-təlikdən asılıdır.
 • Endarterioz və ətraf damarların aterosk-lerozunda arını qalxanvarı vəzinin üstündəki nahiyə, bel nahiyəsinə oturaq siniri boyunca qoyurlar.
 • Müalicə kursunda 200-250 arıdan istifadə edilir.
 • Formasını dəyişmiş spondiloartritdə arı qalxanvarı vəzin üst nahiyəsinə, bel nahiyəsinə fəqərə sütunu boyunca, əl və ayaqda xəstə oynaqların üzərinə qoyulur.
 • Bir prosedurda 25 arıdan istifadə edilir.
  • Şəklini dəyişmiş poliartritdə (oynaqların iltihabı) arını qalxanvarı vəzin nahiyəsinə, bel və zədələnmiş əl-ayaq oynaqlarının üzərinə qoyur-lar.
 • Prosedura zamanı 20 arı kifayət edir.
  • Qalxanvarı vəzinin xəstəliyində (tireotksikoz) sancma əməliyyatını qalxanvarı vəzinin üstündə sağ və sol nahiyələrdə 4 arı, bel nahiyə-sinə isə 2 arı qoymaqla aparılırlar.
 • Prosedurada 90-100 arının sancması kifayətdir.
  • Trofik xora və gec sağalan yara-ların müalicəsində arını xora və yaranın beş santimetrliyində, həm də həmin nahiyənin əsas həssas siniri boyunca qoyurlar. Hər prosedurada 12-yə qədər arıdan istifadə edilir.
 • Müalicə kursunda isə 180-200 arı lazım olur.
  • Hipertoniya xəstəliyində arını qu-laq seyvanının arxasına və bel nahiyəsinə qoyurlar.
 • Hər proseduraya 6 arı kifayətdir.
  • İrit və iridosiklitdə (gözün qüzeh-li qişasının iltihabı) hər prosedurada 2-4 arı gicgah nahiyəsini sancmalıdır.
  • Arı zəhəri gecə sidiyini saxlaya bilməyən uşaqların da köməyinə gəlir.
 • Bu məqsədlə arını qarın nahi-yəsində göbəkdən 2,5 sm aşağı və qarının orta xəttindən 2,5 sm aralı nöqtələrə qoymaq lazımdır.
  Bir sözlə, tükdən dırnağadək bir çox xəstəlikləri arı və arı məhsulları ilə müalicə etmək olar”.
 • Arı zəhəri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir