Kəskin pankreatitin müalicəsi

Kəskin pankreatitin müalicəsi- Anar Əiyev.jpg

Anar Əiyev. Cərrah-praktoloq.Tibb Fəlsəfə doktoru

Kəskin pankreatitin müalicəsi

Son yüz ildir ki, mədəaltı vəzin pankreonekrozunda fermentlərin öz-özünə həzmi haqqında əsasnamə önə sürülür, lakin bu mədəaltı vəzinin hüceyrə strukturlarının bütün buraxılış mexanizmlərinin parçalanmasını izah etmir.

Kəskin pankreatit xəstəliyi durmadan artır. Sankt-Peterburq stasionarlarında kəskin pan-kreatit diaqnozu ilə xəstələrin sayı iki dəfədən çox artıb və 2000-ci ildən o, qarın boşluğu orqanlarının kəskin cərrahi xəstəlikləri arasında birinci yerə çıxmışdır.
Hazırda kəskin pankreatit diaqnoz-undan ümumi ölüm hadisəsi 3% dən 6%-dək dəyişir, halbuki son otuz ildə onun destruktiv formalarından ölüm sayı əhəmiyyətli dərəcədə dəyiş-məyib və orta hesabla 25% təşkil edir.
Bu problemə son vaxtlar aktiv maraq olmağına baxmayaraq, indiyədək onun müalicə taktikası üzrə, həm də bu xəstəliyin patogenezi haqqında qəti təsəvvürləri yoxdur.
Son yüz ildir ki, mədəaltı vəzinin pankreonekrozunda fermentlərin öz-özünə həzm haqqında əsasnamə önə sürülür, lakin bu mədəaltı vəzi-nin hüceyrə strukturlarının bütün buraxılış mexanizmlərinin parçalanmasını izah etmir.
Son vaxtlar kəskin destruktiv pank-reatitin genezisində digər mümkün amillərdəki rolu müzakirə olunur, xüsusi ilə oksidləşdirici stressdən müalicə rolu olduğunu və bu patologiyanın antioksidantlarla müali-cəsi. Lakin indiyədək sərbəst radikal oksigen növlərinin formalarının rolu haqqında tam təsəvvür yoxdur, kəskin destruktiv pankreatitin reaktiv fazada antioksidan vəziyyəti və bu dövrdə efferent terapiyanın müxtəlif metodları effektivliyi haq-qında fikir birliyi önə sürülmə-mişdir, cərrahi müalicə üsullarının yeri müalicə kompleksində hələ müəyyənləşdirilməyib. İrinli ağırlaşmalarının profilaktikası pankreatoloqiyada həll olunmamış problem olaraq qalır. Göstərilən vəziyyət tədqiqatın məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirib.

Araşdırmanın məqsədi:
Erkən mərhələdə kəskin destruktiv pankreatit xəstələrinin konservativ müalicə və əməliyyat fayda üsulları ilə müalicə nəticələrinin təkmilləşdirilməsi.

Tədqiqatın vəzifələri:
• Lipidlərin peroksidləşmə və kəskin dağıdıcı pankreatitdə antioksidant terapiya və antioksidant müdafiyəsini fermentativ fazalarda yoxlamaq və anti-oksidant terapiya üçün göstərişləri formalaşdırmaq.
• Erkən antibakterial terapiya məqsədəuyğunluğunu və kəskin destruktiv pankreatitin irinli ağırlaşmalarının fazada profilaktikasını müəyyənləşdirmək.
• Mədə-bağırsaq traktının parezi rolunu və qaraciyərin funksional vəziyyətini, fermentativ qanın zəhərlənməsini, operativ müalicə üsullarını kəskin destruktiv pankreatitin reaktiv fazada xüsusiyyətlərini qiymət-ləndirmək.
• Kəskin destruktiv pankreatit xəstələrin müalicəsində reaktiv fazada taktiki alqoritm işlətmək.

Üsulları və materialları:
İşlərin təhlili kəskin destruktiv pankreatit diaqnozu ilə 260 xəstənin analizi əsasında yerinə yetirilmişdir. Lipidlərin peroksidləşmə vəziyyəti malondialdehit səviyyəsi ilə qiymətləndirilmişdir, antioksidant müdafi-yəsini isə glutatyonun bərpa olunma səviyyəsindən.
Antibakterial terapiya profilaktik səmərəliliyinin ferment fazasında qiymətləndirilməsi, keçirilən kəskin destruktiv pankreatit xəstələrin iki qrupda tədqiq olunub (laporoskopik əməliyyat olunanlar): antibiotik istifadə edilən (32) istifadə edilməyən (28 ).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir